Переведення кредиту з довгострокової в короткострокову